Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Visual Basic Dersleri

Uçak Bileti Satış Programı

Uçak Bileti Satış Programı.

Bu günkü yapıcağımız programımız uçak firamlarının kullandığı bir programdır.Bunun için 18 radiobutton , 56  tane label , 1 tane checkbox  ve 3 tane de button ekliyoruz.Formumuzun görünümü:

 

adsiz3

Öncelikle bir dizi tanımlıyoruz;

Dim a(15) As Integer

Daha sonra formumuzun loadına çunları yazıyoruz;

Label21.Text = 10
Label22.Text = 10'label22 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label23.Text = 10'label23 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label24.Text = 10'label24 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label17.Text = 10'label17 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label18.Text = 10'label18 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label19.Text = 10'label19 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label20.Text = 10'label20 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label25.Text = 10'label25 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label26.Text = 10'label26 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label27.Text = 10'label27'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label28.Text = 10'label28 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label29.Text = 10'label29 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label30.Text = 10'label30 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label31.Text = 10'label31 'nin içine 10 sayısını atıyoruz
Label32.Text = 10'label32 'nin içine 10 sayısını atıyoruz

GroupBox1.Visible = False'açılışta groupbox1 görünmez olucak
GroupBox2.Visible = False'açılışta groupbox2 görünmez olucak

radiobutton’larımıza 29,90′dan 179,90 ‘a kadr 10 arttırarak yazıyoruz. Yazmış olduğumuz bu sayılar bizim uçak biletlerimizin fiyatları olucaklardır. Radiobuttonlarımızda fiyatların oncelikle yuzde(%) lerini almamız gerekli bunu için hesapla buttonumuzun içine şu kodlarımızı yazıyoruz;Bu 29,90 adlı radiobuttonumuz içindir ve her radiobutton için bu kodlarımızı yazıcağız.
 


If RadioButton1.Checked Then 'Radiobutton1 seçili ise Label2.Text = (29.9) * 1.3 'label2 nin içine yuzde alma işleminin sonucu yazdırıyoruz a(0) = a(0) + 1 'burda oluşturduğumuz dizinin ilk elemanını sayaç olarak kullanıorum burada Label9.Text = a(0) 'label9 da dizimizin ilk elemanı olan a(0)'ı gostericek surekli sayaç olduğu her butona tıklandığı zamn tıklandığızamanda sayaç 1 artıcak ve label9 'da gpstericek bu satılan koltukları sayıyor. Label21.Text = Label21.Text - 1 'buda bir sayaçtır ve formmumuzun loadında label21 in içineatanmış olan sayıdan buttona her tıklandıı zamanda 1 eksiltecek bu da kalan koltuk miktarını gosterior. If a(0) = 10 And (Label21.Text) = 0 Then'a(0) sayacımız 10 ramına eşit ve label21 ise 0 olduğu zaman da RadioButton1.Enabled = False'radiobutton1 i kapatıcak ve birdaha tıklanamayacak If a(0) = 10 And (Label21.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bu Ay İçin Bitmiştir.")'burada da belrtilen şart gerçekleştiği zaman da ekrana bir mesaj gelicek Label9.Text = "10"'label9 'a da daha fazla arttırma yapmasın diye tekrar 10 sayısına eşitliyoruz . Böylece asla 10 rakamından başka birşey yazamaz End If End If End If Diğer kodlarımızda radiobuttonlarımız için aynıdır fakat sadece değişkenlerimiz farklı olacaktır. bu değişkenleri zaten dizimizde tanımladık.Diğer kodlarımız; If RadioButton2.Checked Then Label2.Text = (39.9) * 1.3 a(1) = a(1) + 1 Label10.Text = a(1) Label22.Text = Label22.Text - 1 If a(1) = 10 And (Label22.Text) = 0 Then RadioButton2.Enabled = False If a(1) = 10 And (Label22.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label10.Text = "10" End If End If End If If RadioButton3.Checked Then Label2.Text = (49.9) * 1.3 a(2) = a(2) + 1 Label11.Text = a(2) Label23.Text = Label23.Text - 1 If a(2) = 10 And (Label23.Text) = 0 Then RadioButton3.Enabled = False If a(2) = 10 And (Label23.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label11.Text = "10" End If End If End If If RadioButton4.Checked Then Label2.Text = (59.9) * 1.3 a(3) = a(3) + 1 Label12.Text = a(3) Label24.Text = Label24.Text - 1 If a(3) = 10 And (Label24.Text) = 0 Then RadioButton4.Enabled = False If a(3) = 10 And (Label24.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label12.Text = "10" End If End If End If If RadioButton5.Checked Then Label2.Text = (69.9) * 1.3 a(4) = a(4) + 1 Label13.Text = a(4) Label17.Text = Label17.Text - 1 If a(4) = 10 And (Label17.Text) = 0 Then RadioButton5.Enabled = False If a(4) = 10 And (Label17.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label13.Text = "10" End If End If End If If RadioButton6.Checked Then Label2.Text = (79.9) * 1.3 a(5) = a(5) + 1 Label14.Text = a(5) Label18.Text = Label18.Text - 1 If a(5) = 10 And (Label18.Text) = 0 Then RadioButton6.Enabled = False If a(5) = 10 And (Label18.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label14.Text = "10" End If End If End If If RadioButton7.Checked Then Label2.Text = (89.9) * 1.3 a(6) = a(6) + 1 Label15.Text = a(6) Label19.Text = Label19.Text - 1 If a(6) = 10 And (Label19.Text) = 0 Then RadioButton7.Enabled = False If a(6) = 10 And (Label19.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label15.Text = "10" End If End If End If If RadioButton8.Checked Then Label2.Text = (99.9) * 1.3 a(7) = a(7) + 1 Label16.Text = a(7) Label20.Text = Label20.Text - 1 If a(7) = 10 And (Label20.Text) = 0 Then RadioButton8.Enabled = False If a(7) = 10 And (Label20.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label16.Text = "10" End If End If End If If RadioButton13.Checked Then Label2.Text = (109.9) * 1.3 a(8) = a(8) + 1 Label37.Text = a(8) Label29.Text = Label29.Text - a(8) If a(8) = 10 And (Label29.Text) = 0 Then RadioButton13.Enabled = False If a(8) = 10 And (Label29.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label37.Text = "10" End If End If End If If RadioButton11.Checked Then Label2.Text = (119.9) * 1.3 a(9) = a(9) + 1 Label38.Text = a(9) Label30.Text = Label30.Text - 1 If a(9) = 10 And (Label30.Text) = 0 Then RadioButton11.Enabled = False If a(9) = 10 And (Label30.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label38.Text = "10" End If End If End If If RadioButton15.Checked Then Label2.Text = (129.9) * 1.3 a(10) = a(10) + 1 Label39.Text = a(10) Label31.Text = Label31.Text - 1 If a(10) = 10 And (Label31.Text) = 0 Then RadioButton15.Enabled = False If a(10) = 10 And (Label31.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label39.Text = "10" End If End If End If If RadioButton9.Checked Then Label2.Text = (139.9) * 1.3 a(11) = a(11) + 1 Label40.Text = a(11) Label32.Text = Label32.Text - 1 If a(11) = 10 And (Label40.Text) = 0 Then RadioButton9.Enabled = False If a(11) = 10 And (Label40.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label40.Text = "10" End If End If End If If RadioButton16.Checked Then Label2.Text = (149.9) * 1.3 a(12) = a(12) + 1 Label33.Text = a(12) Label25.Text = Label25.Text - 1 If a(12) = 10 And (Label25.Text) = 0 Then RadioButton16.Enabled = False If a(12) = 10 And (Label25.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label33.Text = "10" End If End If End If If RadioButton14.Checked Then Label2.Text = (149.9) * 1.3 a(13) = a(13) + 1 Label34.Text = a(13) Label26.Text = Label26.Text - 1 If a(13) = 10 And (Label26.Text) = 0 Then RadioButton14.Enabled = False If a(13) = 10 And (Label26.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label34.Text = "10" End If End If End If If RadioButton12.Checked Then Label2.Text = (149.9) * 1.3 a(14) = a(14) + 1 Label35.Text = a(14) Label27.Text = Label27.Text - 1 If a(14) = 10 And (Label27.Text) = 0 Then RadioButton12.Enabled = False If a(14) = 10 And (Label27.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label35.Text = "10" End If End If End If If RadioButton10.Checked Then Label2.Text = (149.9) * 1.3 a(15) = a(15) + 1 Label36.Text = a(15) Label28.Text = Label28.Text - 1 If a(15) = 10 And (Label28.Text) = 0 Then RadioButton10.Enabled = False If a(15) = 10 And (Label28.Text) = 0 Then MsgBox("Bu Fiyattaki Kampanyamıza Ait Olan Koltuklarımız Bitmiştir") Label36.Text = "10" End If End If End If

Sonra örenci indirimini yapmak için checkbox ‘ımızı kullanıyoruz.Checkbox1in checkedchanged ına şunu yazıyoruz.

If CheckBox1.Checked Then'checkbox1 işaretliyse

Label2.Text = Val(Label2.Text) - (Val(Label2.Text) * 0.05)'label2 nin içine label2 deki değerin yuzde 5 indirimini yaptıran kodumuzdur.
End If

radiobutton17nin içine ;

If RadioButton17.Checked = True Then'radiobutton17 seçiliyse
RadioButton18.Enabled = False'RadioButton18 kapanıcak
GroupBox2.Enabled = False' GroupBox2 kapanıcak
GroupBox1.Visible = True' GroupBox1 açılacaktır
End If

radiobutton18′in içine ;

If RadioButton18.Checked = True Then'radiobutton18 seçiliyse
RadioButton17.Enabled = False'radiobutton17 kapanıcak
GroupBox1.Enabled = False'groupboc1 kapanıcak
GroupBox2.Visible = True'groupbox2 açılıcaktır
End If

button2′nin içine;

If RadioButton17.Checked = True Then'RadioButton17 seçiliyse
RadioButton18.Enabled = True' RadioButton18 açılıcak
GroupBox2.Enabled = True'GroupBox2 açılıcak
GroupBox1.Visible = False'GroupBox1
End If

button3′ün içine;

If RadioButton18.Checked = True Then'radiobutton18 seçiliyse
RadioButton17.Enabled = True'radiobutton17 açılacak
GroupBox1.Enabled = True'groupbox1 açılacak
GroupBox2.Visible = False'groupbox2 kapanıcaktır
End If

Programımız çalışır haldeyken birkaç görüntü:

adsiz21

adsiz31

 

Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=