Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Visual Basic Dersleri

Yeni sayfanın başlığııı

Visual Basic' te iki çeşit form vardır. Bunlardan bir tanesi tek başına çalışan form türü olan Visual Basic ilk çalıştığı zaman ekrana gelen form ve projeye her eklenen yeni formun türü olan SDI (Single Document Interface) formlarıdır. Bu tür formların içinde başka formlar çalışamazlar. İkinci tür form çeşidi ise içerisinde başka formların çalışmasına izin veren ve MDI (Multi Document Interface) olarak bilinen form türüdür.Bu tür formların içinde Child form olarak adlandırılan ve normal SDI formların Child özelliğinin true yapılmasıyla oluşan formlar çalıştırılabilir. Aşağıdaki birince resimde örnek bir SDI form , ikinci resimde ise örnek bir MDI form ve bu formun içindeki Child formları görebilirsiniz.


SDI form örneği


MDI form örneği

Şimdi sıra geldi formların özelliklerine. Bu özellikleri sırasıyla ele alalım.
 
Caption: Formun başlığına yazılacak yazıyı belirtir.Bu özelliğe formun properties penceresinden ulaşılabileceği gibi kod kullanarak da formun başlığı değiştirilebilir.


Icon : Formda kullanılacak iconu belirtir. Bu icon programınıza ait bir kısayol oluşturduğunuzda gözükecek icondur aynı zamanda.BorderStyle : Formun sınırlarının belirlendiği bu özellik aşağıda belirten değerleri alabilir. 0-None:Bu değer verildiğinde form boyutlandırılamaz ,taşınamaz ve kapatılamaz. Ayrıca formun çerçevesi ,başlığı,kontrol kutusu ,min ve max düğmeleri de formda yer almayacaktır. Çalıştığında aşağıdaki şekli alır.


1-FixedSingle: Bu değer verildiğinde kullanıcı formu büyültüp küçültemez ama formu taşıyabilir ve kapatabilir.Ayrıca formun boyutlarında herhangi bir değişiklik yapılamaz.


2-Sizable: Varsayılan değer budur ve formun tüm özellikleri kullanılabilir.


3-FixedDouble :Kullanıcı formu boyutlandıramaz ama formu taşıyabilir ve formu kapatabilir.
 
4-FixedToolWindow :Normal forma göre başlığı daha küçük olan ve kontrol menüsü içermeyen bir form oluşturur.Bu formun boyutları kullanıcı tarafından değiştirilemez.
 
5-SizableToolWindow :Yukarıdaki forma benzer terk farkı boyutları kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
 
MaxButton, MinButton : Formun sağ üst köşesinde bulunan ve formun büyültülüp küçültülmesi işlemleri için kullanılan düğmelerin formda bulunup bulunmamasını belirler.
 
ControlBox : Formun sol üst köşesinde bulunan kontrol menüsünün görünüp görünmemesini sağlar.Bu değer true veya false değerlerini alabilir.Eğer bu değer true ise kontrol menüsü görünür ve bu form Alt+F4 tuş kombinasyonu kullanılarak kapatılabilir.
 
Moveable : Bu özellik ile kullanıcının formu taşıyıp taşıyamayacağı belirlenir.Bu özellik true veya false değerini alabilir.Eğer bu değer true ise kullanıcı formu taşıyabilir.
 
ShowInTaskbar : Bu özellik formun çalışma esnasında görev çubuğunda görünüp görünmeyeceğini belirler.True yada false değerlerini alabilir.Eğer bu özellik true ise program çalıştığında form görev çubuğunda görünür.
 
AutoRedraw : Bu özellik ile formun üzerine başka bir form geldiğinde veya formun boyutlarıyla oynandığında formun üzerindeki yazı veya çizimlerin yenilenip yenilenmeyeceği belirlenir.Bu özellik true veya false olmak üzere iki değer alabilir. Eğer bu değer true ise formda yenileme yapılır ve formun üzerindeki yazı ve çizimler kaybolmaz.
 
FontTransparent : Formun üzerine Print metodu ile yazılan yazıların zemin renginin olup olmamasını belirler. Bu özellik true yada false olabilir.Eğer true ise yazıların zemin rengi olmayacaktır. False ise yazı kandı zemin rengi üzerine yazılır ve altındaki nesneyi göstermez.
 
WindowState : Formun ilk çalışmaya başlayacağı zaman alacağı durumu belirler.Bu özellik üç değer alabilir.
 
0-Normal :Normal durumda açılır. 
1-Minimized :Simge durumunda açılır.
2-Maximized :Ekranın tamamını kaplayacak şekilde açılır.
 
StartupPosition : Formun yüklenmeye başlandığı zaman ekran koordinatlarının neye göre belirleneceğini belirler.bu özellik dört farklı değer alabilir.
 
0-Manuel :Form tasarlandığı zamanki konumda açılır. 
1-CenterOwner : Child özelliği true yapılmış formların MDI formun ortasında açılmasını sağlar. 
2-CenterScreen :Formun ekranın ortasında açılmasını sağlar. 
3-WindowsDefault :Formun konumunu Windows belirler.
 
KeyPreview : Form aktifken basılan tuşlardan formun etkilenip etkilenmeyeceği bu özellik kullanılarak ayarlanılır.Bu özellik iki değer alabilir.Eğer değer true ise formda bulunan herhangi bir kontrolün üzerinde basılan tuşlar ilk önce formun KeyPress , Keydown ,KeyUp olaylarını meydana getirir.Bu değer false ise kontrolün üzerinde basılan tuşlar o kontrolün KeyPress , Keydown , KeyUp olaylarını meydana getirir.
 
Count : Formdaki menüler dahil kontrol sayısını belirtir. Picture : Formun üzerinde gösterilecek resmi belirtir.
 
MDIChild : Yukarıda bahsettiğimiz MDI formların içinde çalışabilen bir form istiyorsak bu özelliği true yapmamız gerekiyor.
 
CurrentX, CurrentY : Formun üzerindeki aktif pixelin yerini belirtir. Formun üzerine yazdırılacak yazılar bu noktadan başlayarak yazdırılır.
 
Width : Formun genişliğinin belirlendiği özellik. Heigth : Formun yüksekliğinin belirlendiği özellik.
 
Left : Formun ekranın ne kadar solunda olacağının belirlendiği özellik.
 
Top : Formun ekranın ne kadar üstünde yer olacağının belirlendiği özellik.
 
Font : Formlara yazılacak yazıların fontlarının belirlendiği özellik.
 
BackColor: Formun zemin renginin belirlendiği özellik.
 
ScaleMode : Formda kullanılan ölçü birimini belirtir.Varsayılan ölçü birimi Twip'dir.Kullanılabilecek ölçü birimleri ise;
 
1- Twip 
2- Point 
3- Pixel 
4- Character 
5- Inch
6- Millimeter 
7- Centimeter
 
MousePointer: Form üzerindeki fare işaretçisinin şeklini belirler.
 
Enabled : Formların kullanılabir olup olmamasının belirlendiği özellik.Eğer bu özellik bir form için false ise o form proje içerisinde kullanılamaz.
Bugün 25 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=