Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Visual Basic Dersleri

Başlıksız Formu Hareket Ettirme

Bu kod sayesinden Visual Basic formunuzda formunuzun başlığı 
olmasa bile formunuzu hareket ettirebilirsiniz..

Option Explicit Private Declare Function ReleaseCapture Lib "user32" (] As Long Private Declare Function SendMessage Lib "user32"Alias _ "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg _ As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any] As Long Private Const HTCAPTION = 2 Private Const WM_NCLBUTTONDOWN = &HA1 Private Const WM_SYSCOMMAND = &H112 Private Sub label1_MouseDown(Button As Integer, Shift As _ Integer, X As Single, Y As Single] Call ReleaseCapture SendMessage Me.hwnd, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0& End Sub Private Sub Command1_Click(] Unload Me

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Bugün 25 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=