Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Visual Basic Dersleri

Notify İcon


NotifyIcon: Ekranın en sağ alt köşesinde (saatin yanında) gösterilen simge.

Visual Basic 6.0 programı ile Menü Editörden bir popup menü yapalım.

Popup > Ana Menü

...Showide > Göster Gizle

' NotifyIconData yapısını tanımlıyoruz.
Private Type NotifyIconData
Size As Long
Handle As Long
ID As Long
Flags As Long
CallBackMessage As Long
Icon As Long
Tip As String * 64
End Type

' Gerekli değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Bu değerleri "shell32.h" içinde bulabilirsiniz.
Private Const Ekle = &H0
Private Const Duzenle = &H1
Private Const Sil = &H2

Private Const WM_MOUSEMOVE = &H200

Private Const WM_LBUTTONDOWN = &H201
Private Const WM_LBUTTONUP = &H202
Private Const WM_LBUTTONDBLCLICK = &H203

Private Const WM_RBUTTONDOWN = &H204
Private Const WM_RBUTTONUP = &H205
Private Const WM_RBUTTONDBLCLICK = &H206

Private Const MessageFlag = &H1
Private Const IconFlag = &H2
Private Const TipFlag = &H5

' Shell32.dll içinden API fonksiyonumuzu tanımlıyoruz
Private Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32.dll" _
 Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal Message As Long, Data As NotifyIconData) As Boolean

' Notify Icon nesnemizi tanımlıyoruz.
Private Data As NotifyIconData

' İkon eklemek için kullandığımız yöntem
Private Sub SimgeyiEkle()
Data.Size = Len(Data)
Data.Handle = hWnd
Data.ID = vbNull
Data.Flags = IconFlag Or TipFlag Or MessageFlag
Data.CallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
Data.Icon = Icon ' Formun ikonunu kullanıyoruz
Data.Tip = "Arkeolog NET - NotifyIcon" & vbNullChar ' Bilgi yazısı
Call Shell_NotifyIcon(Ekle, Data)
End Sub

' İkonu kaldırmak için kullandığımız yöntem
Private Sub SimgeyiKaldir()
Call Shell_NotifyIcon(Sil, Data)
End Sub

' Açılış fonksiyonu
Private Sub Form_Load()
SimgeyiEkle
End Sub

' Kapanış fonksyonu
Private Sub Form_Terminate()
SimgeyiKaldir
End Sub

'Menü tıklandığında
Private Sub ShowHide_Click()
Visible = Not (Visible)
End Sub

Bu örnekte popup menu kullanmak için menüde mutlaka;

Popup -> Ana Menü
... ShowHide -> Alt Menü
Popup ve ShowHide elemanlarının bulunması gerekir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Bugün 25 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=