Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Visual Basic Dersleri

Bilgisayarda Açılan Msn Adreslerini Listele

Bu Ders Hakkında Sorularınız Varsa Lütfen Buraya Tıklayarak Forum Sayfamızda Bu Konunun Başlığı Hakkında Sorunlarınızı Yazınız. 

Formumuza önce bir tane label ve bir tanede textox ekliyoruz..
Ve kodlar aşağıda.

Kullanıcı Adı Al
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias"GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As LongAs Long
'-----------------------------------------------
'MSN Listele
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA"_
(ByVal hwnd As Long, _
ByVal wMsg As Long, _
ByVal wParam As Long, _
lParam As Any) As Long
Private Const LB_DIR = &H18D
Private Const DDL_DIRECTORY = &H10
Private Const DDL_ARCHIVE = &H20
Private Const DDL_EXCLUSIVE = &H8000
'----------------------------------------------
Private Sub Form_Load()
username
msnlistd
End Sub
Sub username() 'Kullanıcı Adını Göstermek İçIn
On Error Resume Next
Dim ret As Long
Dim c_name As String * 255
Dim u_name As String * 255
ret = GetUserName(u_name, Len(u_name))
If ret = 1 Then
lbluser.Caption = u_name
End If
End Sub
Sub msnlistd() 'MSN Listelemek İçIn
On Error Resume Next
SendMessage List1.hwnd, LB_DIR, DDL_EXCLUSIVE Or DDL_DIRECTORY, ByVal"C:/Documents And Settings/" & lbluser.Caption & "/Local Settings/Application Data/Microsoft/Messenger/*.*"
List1.RemoveItem 0
End Sub
 
   
 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=