Birazdan yeni web sitemize yönlendirileceksiniz...!!
 ----
Eğer yönlendirilmezseniz "Yeni web sitemize gitmek için buraya tıklayın..."


Visual Basic Dersleri

HScroll ile Forma saydamlık özelliği verme

Bu Ders Hakkında Sorularınız Varsa Lütfen Buraya Tıklayarak Forum Sayfamızda Bu Konunun Başlığı Hakkında Sorunlarınızı Yazınız. 

Bu dersimizde HScroll ile forma saydamlık özelliği vermeyi görelim.


Sizlere HScroll ile forma saydamlık özelliği vermeyi anlatacağım.hemen dersimize girelim.Evet, formumuza bu görüntüyü vermemiz için bir adet HScroll ekliyoruz ve properties sekmesinden max ve value seçeneklerini 255 yapıyoruz , min seçeneğini 50 yapıyoruz. sonra HScroll un içine bu kodları giriyoruz :

MakeTransparent Me.hwnd, HScroll1.Value
  sonra bir adet modüle ekleyip içinede bunları yazıyoruz : 

rivate Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long

Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Private Const LWA_COLORKEY = &H1
Private Const LWA_ALPHA = &H2
Private Const ULW_COLORKEY = &H1
Private Const ULW_ALPHA = &H2
Private Const ULW_OPAQUE = &H4
Private Const WS_EX_LAYERED = &H80000

Public Function MakeTransparent(ByVal hwnd As Long, Perc As Integer) As Long
Dim Msg As Long
On Error Resume Next
If Perc < 0 Or Perc > 255 Then
MakeTransparent = 1
Else
Msg = GetWindowLong(hwnd, GWL_EXSTYLE)
Msg = Msg Or WS_EX_LAYERED
SetWindowLong hwnd, GWL_EXSTYLE, Msg
SetLayeredWindowAttributes hwnd, 0, Perc, LWA_ALPHA
MakeTransparent = 0
End If
If Err Then
MakeTransparent = 2
End If
End Function 
Ve bu kadar artık penceremiz saydam olabilir. 

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

Bugün 13 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=